dawne muszyńskie tradycje

Muszyna - stare zdjęcie
Ciekawostki o Muszynie

Dawne muszyńskie tradycje

Położona w nowosądecczyźnie, blisko ciągle zmieniających się granic Muszyna przez wieki była miejscem kulturowej wymiany oraz migracji bogatych w tradycje grup społecznych i religijnych z…