Atrakcie

Biblické záhrady v Muszyne

Ogrody Biblijne w Muszynie

Biblické záhrady v Muszyne majú predstavovať najväčšiu atrakciu v okolí pod ekumenickým vzhľadom. V rámci projektu boli využité objekty okolo farnosti. Toto miesto má viesť k meditácii a modlitbe prostredníctvom zobrazenia biblického obsahu na plenéry.

Muszynské Biblické záhrady sú otvorené od 28. júna 2015 a sú v poradí štvrtou a najväčšou záhradou tohto typu v Poľsku (predtým boli vytvorené podobné záhrady v Proszowicach, Myczkowcach a Chorzowie). Slávnostné otvorenie a požehnanie záhrad vykonal biskup Andrzej Jeż za pomoci farára a dekana Farnosti Sv. Jozefa v Muszynie.

Na ploche 1,3 ha nájdeme 5 tematických záhrad, v ktorej boli umiestnené druhy rastlín uvedené v Biblii, či tiež miniatúrne krajinné scenérie, architektúra a sochy, ktoré ilustrujú rôzne biblické motívy.

Prvá záhrada predstavuje dejiny spásy, od stvorenia sveta až po udalosti opísané v Apokalypse sv. Jána.
Záhrada má štvorcový tvar a vedie do nej rajská brána, na ktorej sa nachádza reliéf anjela s mečom, ktorý stráži vchod. Na bráne je nápis v latinčine: VENI DOMINE JESU (Príď Pane Ježišu). Táto záhrada je rozdelená tematicky do štyroch častí: Starý zákon, Život a pôsobenie Ježiša, Zmŕtvychvstanie Ježiša a jeho posledné poučenia, Listy Apoštolov.

Druhá záhrada predstavuje biblické krajinné scenérie, ktoré nám ukazujú geografiu Svätej zeme.
Táto záhrada sa skladá z troch obdĺžnikov, ktoré spolu tvoria štvorec. Jedna časť tejto záhrady ukazuje geografické usporiadanie Svätej zemi a dve následujúce usporiadania púšť a prvky roľníckej krajinnej scenérie (napr. vinica a pozemky s obilninami).

Tretia záhrada predstavuje vybrané témy z kázania prorokov (je tu napr. vinica so strážnou vežou, ktorá je postavená z kameňa a vybrané pasáže zo Svätého písma pripísané 16. prorokom).

Štvrtá záhrada je pripravená špeciálne pre tých najmladších – Detská Biblická záhrada.

Piata záhrada je záhradou pre zamilovaných a má tvar labyrintu, ktorej cesty vedú k rybe vytvorenej z krušpánu, ktorá je symbolom kresťanstva.

Prameň minerálnej vody “Maryja”

Koncom mája bol v Muszynských Biblických záhradách oficiálne otvorený prameň minerálnej vody “Maryja”. Pramenitú vodu si môžete vyskúšať zadarmo počas otváracej doby Záhrad.

Lokalizácia Biblických záhrad

Kostol Sv. Jozefa Oblubieńca NMP v Muszynie, ul. Kościelna 62, 33-370 Muszyna

Návšteva Záhrady

Záhrady sú dostupné pre návštevníkov bezplatne. Pri vchode je pokladnička na voľné dary určené na rozvoj záhrad.

OTVÁRACIE HODINY BIBLICKÝCH ZÁHRAD V MUSZYNIE

Tieto záhrady sú otvorené každodenne okrem pondelka – od utorka do soboty môžete Záhrady prehliadať so sprievodcom o plných hodinách, zatiaľ čo v nedeľu je “deň ticha”, teda deň bez možnosti prehliadky so sprievodcom.

Prehliadka so sprievodcom trvá približne 45 minút a je zadarmo! Pripomínam zároveň, že je zakázaný vstup so zvieratami.

Otváracia doba závisí od ročného obdobia. Podrobný otvárací harmonogram je uvedený nižšie:

od 4. mája:
utorok-sobota v hodinách 9.30-17.00
nedeľa v hodinách 09-17.00

v júni:
utorok-sobota v hodinách 10-18
nedeľa v hodinách 09-20

od začiatku prázdnin až do 15. augusta:
utorok-sobota v hodinách 10-20
nedeľa v hodinách 09-21

po 15. auguste až do konca prázdnin:
utorok-sobota v hodinách 10-20
nedeľa v hodinách 09-20

od septembra do októbra:
utorok-sobota v hodinách 10-18
nedeľa v hodinách 09-19

od október do 2. novembra:
utorok-sobota v hodinách 10-17
nedeľa v hodinách 09-17

od 3. novembra do 15. novembra:
utorok-sobota v hodinách 10-16
nedeľa v hodinách 10-15

Viac informácií o Biblických záhradách v Muszynie môžete nájsť v Sprievodcovi po Muszyńských biblických záhradách od Zofii Włodarczyk a na oficiálnych internetových stránkach Záhrad – www.muszynskieogrodybiblijne.pl.

Biblické záhrady v Muszyne – fotografie

Biblické záhrady v Muszyne

Zobacz również inne artykuły z tej kategorii:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *