Okolice

Powroźnik

cerkiew w Powroźniku

Wieś Powroźnik w gminie Muszyna powstała w XIV wieku. Jest ona zlokalizowana w dolinie potoku Muszynka, przy torach kolejowych na linii Muszyna – Krynica. Przez Powroźnik przebiega niebieski szlak turystyczny, wiodący z Żegiestowa – Zdroju do Leluchowa, oraz szlak na Górę Parkową. Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym w Powroźniku jest cerkiew pod wezwaniem Świętego Jakuba, która powstała w roku 1600. Jest to najstarsza cerkiew łemkowska w Polsce i jedna z najstarszych cerkwi karpackich.

We wnętrzu cerkwi znajdują się liczne ikony – najcenniejsze z nich to “Sąd Ostateczny”, “Aron”, “Pieta” oraz siedemnastowieczna ikona Matki Bożej Z Dzieciątkiem, umieszczona przy barokowym ołtarzu głównym. Poza cerkwią w Powroźniku zachowało się kilka innych zabytków kultury łemkowskiej, czyli m.in. drewniane spichlerze czy łemkowskie domy mieszkalne znane jako chyże, które Łemkowie ukraińscy pozostawili wraz z całym swoim dobytkiem. W najbliższych okolicach wioski znajdują się bogate źródła wód mineralnych, przede wszystkim żelazistych z zawartością dwutlenku węgla. W miejscowości znajduje się rozlewnia wód mineralnych “Galicjanka”.

Lokalizacja

Zobacz również inne artykuły z tej kategorii:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *