Atrakcje

Popradzki Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy to najwyższej rangi biocentrum oraz obszar węzłowy mający niepodważalnie znaczenie międzynarodowe. Sam obszar parku zajmuje aż 54212 hektarów i koncentruje się na ziemiach Beskidu Sądeckiego. Prawnie powołano go w 1987 roku, więc stosunkowo niedawno. Teren parku skrywa wiele wartości, nie tylko przyrodniczych, ale również historycznych czy kulturowych.

Ewenementem parku są obficie tu występujące wody mineralne, stanowiące aż 20% zasobów Polski! Ponadto turyści mogą odwiedzać w parku wspaniałe skałki, jak Diabelski Kamień mieszczący się blisko Jaworzyny Krynickiej, czy jaskinie np. Bania w Radziejowej. To właśnie Radziejowa o wysokości 1262 m n.p.m stanowi najwyższe i najdostojniejsze wzniesienie parku.

Popradzki Park Krajobrazowy tuli w swych granicach: miasto i część gminy Krynica, miasto i gminę Muszyna, miasto i gminę Piwniczna-Zdrój, fragment miasta i gminy Stary Sącz, odcinek gmin: Łabowa, Nawojowa, Łącko, Ochotnica, Krościenko i Rytro a także segment miasta Szczawnica.

Lasy parku są rozległe i przeważnie nieskalane ludzką ręką. Żyje w nich bardzo wiele gatunków ciekawych zwierząt, ptaków czy owadów. Wśród ssaków leśnych, które często można dojrzeć podczas spacerów szlakami są: wilki, rysie, jelenie czy sarny.

Oczom człowieka rzadko zaś ujawniają się żbiki i niedźwiedzie, lecz nie raz można słyszeć dźwięki ich ryków. Park Popradzki zamieszkują również piękne, dostojne ptaki, jak orzeł przedni, płochacz halny, puszczyk uralski czy puchacz. Wśród gadów unikatem na skalę kraju jest wąż Eskulapa, zamieszkujący właśnie dziewicze tereny parku. Teren parku jest zróżnicowany pod katem wysokości, dlatego też wykształciły się tu ciekawe piętra roślinne, na których możemy podziwiać charakterystyczne dla danej wysokości okazy flory roślinnej.

Pierwsza partia to tzw. pogórze plasujące się na 550-600 m n.p.m., to właśnie obszar który człowiek najbardziej zagospodarował do życia. Następnie wyrasta piętro regla dolnego do 1100 m n.p.m., które na wysokości 1100 m n.p.m. przechodzi w regiel górny. Regiel dolny tworzą przede wszystkim lasy jodłowo-bukowe, zaś w dolinach rzek – grądy i łęgi. Górny regiel, z przewagą niższych temperatur i wiatrów występuje wyłącznie w Paśmie Radziejowej a pochłania go bór świerkowy.

Co ciekawe klimat parku zbliżony jest do alpejskiego, toteż na obszarze Parku trafiają się rośliny alpejskie, takie jak kuklik górski oraz pięciornik złoty. Mieści się tu również unikalne w Polsce w pełni pierwotne i naturalne stanowisko głogu wielkoowocowego.

Główną rzeką i chlubą parku jest 167 kilometrowy Poprad, piękna i silnie meandrująca, które swe źródła ma w słowackiej części Tatr Wysokich, wybija z połączenia Hińczowego Potoku z potokiem Krupa, wypływającym z Popradzkiego Stawu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *