Atrakcje

Cmentarz Żydowski w Muszynie (kirkut)

Cmentarz żydowski w Muszynie

Przemierzając Muszynę i poznając jej ciekawe atrakcje kulturowo-architektoniczne, trafimy między innymi na ciekawy, stary cmentarz żydowski. Datując jego powstanie, możemy sądzić że powstał przy końcu XIX wieku. Stare nagrobki zlokalizowane są przy ulicy Ogrodowej, obok Smarkatego Potoczku, przypominając echa historii dawnych lat, kiedy to nacja żydowska bardzo licznie zamieszkiwała tę część Beskidów.

Spis powszechny ludności z 1921 roku mówi nam, że żydowskie pochodzenie lub wyznanie mojżeszowe zadeklarowało wówczas aż 423 muszynian. Dopiero podczas II wojny światowej muszyńscy Żydzi zostali wysiedleni przez nazistów do Bobowej, Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa. Stamtąd brutalnie wywieziono ich do obozów zagłady. Co ciekawe, na muszyńskim cmentarzu można odnaleźć tabliczki z grobami ofiar Holocaustu.

Współcześnie cmentarz żydowski w Muszynie jest nieco zapomniany, a teren cmentarza jest własnością Nadleśnictwa Piwniczna i Leśnictwa Muszyna – Majerz. Spuściznę cmentarza stanowi obecnie około 84 obiektów, jednak większość z nich uległa różnego stopnia uszkodzeniom, część zachowała się tylko fragmentarycznie.

Plan cmentarza oraz rozmieszczenie istniejących macew wskazuje, że liczba pochówków w okresie do 1939 roku mogła opiewać na 300 albo i więcej. Cmentarz zatem musiał być bardzo duży. Większość napisów na nagrobkach jest w języku hebrajskim, jednak przewijają się też polskie napisy, co wskazuje na łączenie kultur.

W latach 90-tych ludność zadbała o ogrodzenie resztek cmentarza i wzniosła wokół niego płot z żerdzi. Pierwotnie cmentarz otoczony był murkiem kamiennym. Postawiono również tablice pamiątkowe:
“Cmentarz żydowski. Teren prawnie chroniony. Uszanuj miejsce spoczynku zmarłych. Renowację cmentarza wykonano ze środków Fundacji Wiecznej Pamięci. Muszyna 1995”.

Cmentarz Żydowski w Muszynie na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *