Aktualności i inwestycje

Odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem

EuroVelo11 - sieć szlaków rowerowych

EuroVelo11 (Szlak Europy Wschodniej) to jeden z kilkunastu szlaków europejskiej sieci szlaków rowerowych. Trasa EuroVelo11 (5984 km) przebiega przez kilka Państw – Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię Północną i Grecję.

Jeden z odcinków transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 przebiega również przez nasz region – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem (wzdłuż doliny Popradu)

Budowa odcinka EuroVelo 11 Preszów/Muszyna/Mniszek nad Popradem realizowana jest od 01.07.2018, a termin zakończenia prac planowany jest na 30.06.2020. Nazwa projektu, w większości finansowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020 to “Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem“.

W ramach projektu “Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem” realizowanego przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna – Partner Wiodącym PW, Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa – Partner projektu P1 oraz Severovýchod Slovenska – Partner projektu P2 powstaje trasa rowerowa mająca swój początek w rejonie dworca PKP w Muszynie i poprzez Zapopradzie, w kierunki granicy i dalej do Legnavy, następnie nową kładką do Milika, później nowo budowanymi drogami w kierunku Andrzejówki (Andrzejówka-Ługi kładka do miejscowości Mały Lipnik na Słowacji) biegnąca przez Sulin do Mniszka n/Popradem.

Działania inwestycyjne w projekcie

Wartość całkowita projektu – 3 262 205,65 €
       
W tym wydatki kwalifikowalne:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – 2 107 926,79 €
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa- 962 764,00 €
Severovýchod Slovenska – 186 040,00 €
Dofinansowanie w części 85% kosztów kwalifikowanych pochodzi od Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna pokrywa koszty:

 • budowy trasy rowerowej o długości 7, 74 km. W tym: remont i budowę dróg o długości 4,46 km, budowę 2 kładek na rzece Poprad łączących polskie i słowackie pogranicze: Legnava–Milik oraz Andrzejówka (Ługi) – Mały Lipnik,
 • budowy miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów w miejscowości Milik,
 • nadzoru inwestorskiego.

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa pokrywa koszty:

 • zrealizowania trasy rowerowej o długości 20,43 km,
 • wykonania podjazdów do 2 kładek w miejscowościach Legnava oraz Mały Lipnik na Słowacji,
 • zmodernizowania i przekształcenia istniejącego budynku w miejscowości Sulik na rzecz Centrum Informacji Turystycznej,
 • nadzoru inwestorskiego.

Severovýchod Slovenska pokrywa koszty:

 • montażu 30 tablic informacyjnych,
 • wykonania procedury certyfikacji EuroVelo na części słowackiej i polskiej na trasie Preszów–Malý Lipník–Muszyna–Mniszek. Długość trasy wynosi 100 km.

Dwie kładki: MILIK – LEGNAVA oraz ANDRZEJÓWKA (ŁUGI) – MAŁY LIPNIK

Budowa dwóch kładek Milik – Legnava oraz Andrzejówka (Ługi) – Mały Lipnik, łączących pogranicze słowackie i polskie, finansowana jest przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna. Pierwsza z nich biegnie od miejscowości Milik do słowackiej miejscowości Legnava. Druga łączy Andrzejówkę (Ługi) oraz Mały Lipnik.

Kładki wykonane są z materiałów kompozytowych. Ich konstrukcja jest łukowa, jednoprzęsłowa.

Długość kładek:

 • Milik – Legnava: po stronie polskiej 65,70 m, po stronie słowackiej 27,28 m
 • Andrzejówka (Ługi) – Mały Lipnik: po stronie polskiej 63,07 m, po stronie słowackiej 38,60 m

Prace przy budowie kładki Milik – Legnava zostały już ukończone, natomiast prace nad kładką Andrzejówka (Ługi) – Mały Lipnik dobiegają końca.

ZDJĘCIA Z POSTĘPU PRAC – MILIK – 15 października 2019

ZDJĘCIA Z POSTĘPU PRAC – MILIK – 19 marca 2020

ZDJĘCIA Z POSTĘPU PRAC – MILIK – 21 kwietnia 2020

ZDJĘCIA Z POSTĘPU PRAC – MILIK – 05 maja 2020

ZDJĘCIA Z POSTĘPU PRAC – ANDRZEJÓWKA – 25 czerwca 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *