Aktualności i inwestycje

Montaż konstrukcji krytego lodowiska na Zapopradziu

montaż konstrukcji lodowiska w Muszynie

Trwa etap montażu konstrukcji (z drewna klejonego z pokryciem z napiętej membrany) krytego lodowiska na Zapopradziu. Obiekt służący zimą jako lodowisko a  latem jako korty tenisowe ma być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dla rodzin z dziećmi.

AKTUALIZACJA – 26 czerwca 2018

AKTUALIZACJA – 10 sierpnia 2018

AKTUALIZACJA – 30 września 2018

Więcej informacji o projekcie poniżej

Nazwa projektu: Rozbudowa ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie poprzez wykonanie zadaszenia z przeznaczeniem na całoroczny obiekt wielofunkcyjny wraz z dalszym zagospodarowaniem terenu.
Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0516/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 28.12.2017 r.
Wartość projektu: 3 340 352,86
Koszty kwalifikowane: 2 635 287,13 zł
Kwota dofinansowania: 1 778 818,77 zł (67,50% kosztów kwalifikowanych)
w tym:
Współfinansowanie UE: 1 631 313,61 zł
Pomoc de minimis: 147 505,16 zł
wkład własny ogółem: 1 561 534,09 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 01.07.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *