Aktualności i inwestycje

Budowa wieży widokowej z obiektami małej architektury (ławki, stoły, stojaki na rowery) na górze Malnik

góra Malnik w Muszynie - widok na Tatry

AKTUALIZACJA – październik 2023
Na chwilę obecną (październik 2023) wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie czeka na odbiór techniczny i zaraz po nim będzie mogła zostać oficjalnie otwarta.

AKTUALIZACJA – 28 listopada 2023
Wieża widokowa na górze Malnik została oficjalnie oddana do użytku (Inspektor Nadzoru Budowlanego wyraził zgodę na użytkowanie wieży).

Historia inwestycji

06 października 2022 pojawiło się ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczącego Budowy wieży widokowej z obiektami małej architektury (ławki, stoły, stojaki na rowery) na górze Malnik.

Umowa została zawarta 03 września 2022 a wykonawcą prac została firma INFRA-TEL sp. z o.o. z Rybnika. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość umowy to 2487858,27 PLN.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to 14 miesięcy, więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to konstrukcja będzie gotowa jeszcze w tym roku.

Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja pn.: „Budowa wieży widokowej z obiektami małej architektury (ławki, stoły, stojaki na rowery) na górze Malnik na działkach nr 2245/1, 3682 położonych w obrębie ewidencyjnym Muszyna, gm. Muszyna” obejmuje swoim zakresem w szczególności budowę:
– stalowo-drewnianej wieży widokowej o wysokości 40m, konstrukcja kratowa w kształcie ostrosłupa ściętego na podstawie kwadratu. Wieża składać się będzie z sześciu segmentów, na szczycie zamocować należy dach czterospadowy. Wieżę należy wyposażyć w kamerę internetową zasilaną z turbiny wiatrowej i panelu fotowoltaicznego, system zliczania użytkowników oraz plansze z panoramami i opisami poszczególnych widoków,
– elementów małej architektury tj. ławki, stoły i stojaki rowerowe,
– utwardzonej nawierzchni pod wieżą.

Wieża wybudowana zostanie na górze Malnik (726 m), w pobliżu szlaków turystycznych. Wieża widokowa ma być wyposażone wyposażona w kamerę internetową oraz plansze z panoramami i opisami poszczególnych widoków. Z wieży można będzie podziwiać piękną panoramę Beskidu Sądeckiego oraz Tatr.

Wieża widokowa w Muszynie – Malnik – 10 września 2023

Wieża widokowa w Muszynie - Malnik - 10 września 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *